Thái Phương Thùy

building-link.jpeg

03 Th8: Link Building là gì? Chiến lược nào để tăng traffic bền vững cho website

Link Building là gì? Nên sử dụng chiến lược nào để xây dựng một mạng lưới Referral Links bền vững? làm như thế nào để tăng được lưu lượng truy cập vào website của bạn? Ở bài viết này HOSTVN sẽ chia sẻ với bạn 11 cách để xây dựng chuỗi link building từ những mạng lưới có cùng sự tương quan với nội dung website của bạn.

schema-la-gi-3.jpg

03 Th8: [Database Schema là gì?] Lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu – DiziBrand.com

Database Schema tạm dịch: lược đồ cơ sở dữ liệu là tập hợp các siêu dữ liệu mô tả mối quan hệ giữa các đối tượng và thông tin trong cơ sở dữ liệu. Để dễ dàng hình dung một lược đồ là như một hộp chứa các bảng, các thủ tục được lưu trữ, các khung nhìn và các tài sản dữ liệu liên quan. Một lược đồ xác định cơ sở hạ tầng của hộp này.