fbpx
Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)


Gửi phản hồi về…

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) có nghĩa là bạn trả tiền cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Đối với chiến dịch đặt giá thầu CPC, bạn đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa – hay đơn giản là “CPC t.đa” – là số tiền cao nhất mà bạn muốn trả cho một nhấp chuột vào quảng cáo của mình (trừ khi bạn đặt điều chỉnh giá thầu hoặc sử dụng CPC nâng cao).

  • CPC t.đa là số tiền cao nhất bạn sẽ bị tính phí cho một nhấp chuột, nhưng thông thường bạn sẽ bị tính phí ít hơn — đôi khi ít hơn nhiều. Số tiền cuối cùng bạn bị tính phí cho một nhấp chuột đó được gọi là CPC thực tế.
  • Nếu bạn nhập giá thầu CPC t.đa và người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn, nhấp chuột đó sẽ không tính phí bạn nhiều hơn số tiền giá thầu CPC tối đa mà bạn đã đặt.
  • Bạn sẽ chọn giữa đặt giá thầu thủ công (bạn chọn số tiền giá thầu của mình) và đặt giá thầu tự động (cho phép Google đặt giá thầu để cố gắng nhận được nhiều nhấp chuột nhất trong phạm vi ngân sách của bạn).
  • Đặt giá CPC đôi khi được gọi là trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC).

Khái niệm cơ bản về đặt giá thầu
Xem các bài viết khác về ngân sách và giá thầu

Thông tin này có hữu ích không?

[external_link offset=2]

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]