fbpx

MDATA
Keyword Database

Hơn 1,7 tỷ từ khóa với đầy đủ dữ liệu Khối lượng Tìm kiếm, CPC, CTR dự kiến .v.v đa dạng khu vực với đầy đủ thông tin được cập nhật định kỳ.

Hơn 1,7 tỷ từ khóa

Cơ sở dữ liệu từ khóa của MDATA là nguồn cung cấp dữ liệu từ khóa lớn nhất tại Việt Nam, luôn có sẵn để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu để thương mại, cơ sở dữ liệu từ khóa của tất cả các khu vực mà bạn cần.

Đầy đủ dữ liệu từ khóa

Mỗi từ khóa trong cơ sở dữ liệu được cung đều sẽ chứa tất cả những thông tin mà bạn cần với dữ liệu có sẵn từ 2019 đến hiện tại, giúp cho các doanh nghiệp có thể phân tích dữ liệu một cách chính xác và tận dụng vào nhiều mục đích.

Cập nhật dữ liệu liên tục

Tất cả các cơ sở dữ liệu của chúng tôi được cập nhật một cách thường xuyên. Cơ sở dữ liệu của MDATA sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cập nhật nhất bất cứ khi nào bạn cần.